دسترسی سریع

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در راستای رسالت تربیت سرمایه انسانی کارا، صاحب اندیشه، کارآفرین و در چارچوب برنامه های مبتنی بر آموزش، پژوهش و مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند.
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از مهر ماه سال 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این دانشکده در حال حاضر دارای 11 گروه آموزشی و 65 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که 49 استادیار، 14 دانشیار و 2 استاد به انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در 34 رشته -گرایش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به همراه دانشجویان بین الملل در دانشکده اشتغال دارند. همچنین دارای 16 نفر کارمند به صورت رسمی، قراردادی و شرکتی شاغل در حوزه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی، امورعمومی، مالی و مسئول آزمایشگاه می-باشد.
امکانات اختصاصی دانشکده با دارا بودن 11482 مترمربع شامل کتابخانه تخصصی ماموستا هه ژار، سه سایت رایانه‌ای، آمفی تئاترهای فردوسی و مستوره اردلان و سالن کنفرانس، آزمایشگاه روانشناسی، آزمایشگاه مشاوره و یک سالن مطالعه می‌باشد. فاز اول امورات احداث دانشکده جدید در حال انجام است. در دانشکده 9 نشریه علمی، انجمن های علمی دانشجویی گروه ها و 2 انجمن علمی جامعه شناسی و بازاریابی ایران -شاخه کردستان در حال فعالیت هستند. در سال 1398، دو کنفرانس بین المللی مشترک با اقلیم کردستان عراق (ورزش و توسعه پایدار- گردشگری و توسعه پایدار) برگزار شده است و نشست های تخصصی در گروههای دانشکده با حضور صاحب نظران داخلی و خارجی برگزار شده است. کلینک های حقوقی، ورزشی و مراکز مشاوره مالی و اقتصادی در حال استقرار برای انجام فعالیت ها و خدمات اجتماعی هستند. تبادل دانشجو و استاد در سال 1398 با برگزاری دوره-ها انجام شده است و هرساله دانشجویان دانشکده با رتبه های برتر و نخست در سطح ملی و منطقه افتخارآفرینی نموده¬اند.
برنامه راهبردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در 31 برنامه تدوین شده است و قعالیت های همه اساتید و گروه ها در راستای انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و رسالت اجتماعی در آن تبلور یافته است و به صورت مداوم درصد فعالیت ها و میزان دستیابی به اهداف و پیشرفت آن بررسی و ارزیابی می¬شود. برگزاری مداوم جلسات شورای دانشکده، اتاق فکر، شورای تحصیلات تکمیلی، کارگروه ارتباط با جامعه و صنعت در راستای اثربخشی عملکرد برنامه های دانشکده است.
اخبار و رویدادها