دسترسی سریع

کارمندان دانشکده مهندسی

رزا گل بندی کارشناس گروه مهندسی شیمی و مسئول آزمایشگاه های گروه
r.golbandi@uok.ac.ir 3384
سهیلا لاهورپور کارشناس امور آموزشی (کارشناسی)
- 087-33629755
فرانک محمودی کارشناس گروه مهندسی برق و مسئول آزمایشگاه‌ها
- داخلی 3387
سجاد میرزائی کارشناس گروه مهندسی عمران و مسئول آزمایشگاه‌ها
s.mirzaei [at] uok.ac.ir 3393
جلال کرمی کارشناس گروه مهندسی معدن و مسئول آزمایشگاه‌ها
j.karami@uok.ac.ir داخلی 3394
...21