دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

قباد شفیعی
قباد شفیعی معاون رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی
گروه برق استادیار
q.shafiee [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/q.shafiee
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 202 -
محمود شهرخی
محمود شهرخی -
گروه صنایع استادیار
m.shahrokhi [at] uok.ac.ir - Shahrokhi292 [at] yahoo.com
- -
آلان شوکتی
آلان شوکتی -
گروه معدن استادیار
-
- -
آرمان صادقی
آرمان صادقی -
گروه مکانیک استادیار
a.sadeghi [at] eng.uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/a.sadeghi
- -
هیبت اله صادقی
هیبت اله صادقی -
گروه صنایع استادیار
-
- -
هادی طاریمرادی
هادی طاریمرادی -
گروه برق استادیار
h.tarimoradi [at] uok.ac.ir
- -
علیرضا عبداله پوری
علیرضا عبداله پوری مدیر گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
abdollahpouri [at] gmail.com http://eng.uok.ac.ir/abdollahpouri
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 214 (3339) داخلی
حاجی حسین عزیزی
حاجی حسین عزیزی -
گروه معدن استاد
h.azizi [at] uok.ac.ir - azizi1345 [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 204 0871-6660073
سعدون عزیزی
سعدون عزیزی مدیر راه‌اندازی مرکز محاسبات دانشگاه
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
s.azizi[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/s.azizi
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 102 -
علیرضا عیدی
علیرضا عیدی رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
گروه صنایع استادیار
Alireza.eydi [at] uok.ac.ir - eydi81 [at] yahoo.com
- -
...65432