دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

روجیار پیرمحمدیانی
روجیار پیرمحمدیانی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
-
- -
هادی جهانی راد
هادی جهانی راد -
گروه برق استادیار
h.jahanirad [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 208 -
نبرد حبیبی
نبرد حبیبی -
گروه مکانیک استادیار
N.Habibi [at] uok.ac.ir - phd.st_habibi [at] yahoo.com
- -
طهماسب حتمی
طهماسب حتمی -
گروه مهندسی شیمی مربی
t.hatami [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 209 -
علی حسامی نقشبندی
علی حسامی نقشبندی مدیر گروه برق
گروه برق استادیار
hesami [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 212 -
آرمان حسنی
آرمان حسنی -
گروه مکانیک استادیار
a.hasani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/A.Hasani
- -
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی -
گروه برق استادیار
f.hpanahi [at] uok [dot] ac [dot] ir
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 207 -
بختیار حسین زاده
بختیار حسین زاده -
گروه برق مربی
b.hoseinzadeh [at] gmail.com
- -
مهرداد خامفروش
مهرداد خامفروش معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
گروه مهندسی شیمی دانشیار
m.khamforoush [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/m_khamforoush
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 210 -
مسعود خلیقی
مسعود خلیقی -
گروه عمران استادیار
m.khalighi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 215 -
...54321