دسترسی سریع
فردین احمدی زر
فردین احمدی زر -
گروه صنایع دانشیار
f.ahmadizar [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق 216 087-33669162
جمال ارکات
جمال ارکات رئیس دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
j.arkat [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق 218 087-33660073
محمود شهرخی
محمود شهرخی سرپرست مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
گروه صنایع دانشیار
m.shahrokhi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق305 -
هیبت اله صادقی
هیبت اله صادقی -
گروه صنایع استادیار
h.sadeghi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق103 -
علیرضا عیدی
علیرضا عیدی -
گروه صنایع دانشیار
Alireza.eydi [at] uok.ac.ir - eydi81 [at] yahoo.com
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق104 -
هیوا فاروقی
هیوا فاروقی معاون اداری و مالی دانشگاه
گروه صنایع دانشیار
h.farughi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق 219 -
حمید فرورش
حمید فرورش رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی درسی
گروه صنایع استادیار
farvaresh [at] uok.ac.ir http://www.farvaresh.com
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق211 -
عبدالسلام قادری
عبدالسلام قادری معاونت آموزشی دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
ab.ghaderi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/ghaderi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق206 087-33664600
انور محمودی
انور محمودی مدیر گروه مهندسی صنایع
گروه صنایع استادیار
anwar.mahmoodi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق103 -