دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه مهندسی برق

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های 92 و مابعد)
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی‌های 92 و مابعد)
برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ورودی‌های ماقبل 92
برنامه مصوب بازنگری شده مهندسی برق مقطع کارشناسی ورودی‌های 92 و مابعد
لیست دروس مقطع دکتری رشته مهندسی برق - قدرت (کنترل سیستم‌های قدرت)
فرم پیش ثبت‌نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم پیش ثبت‌نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی‌های ماقبل 92)
فرم تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
برنامه چهار ساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های ماقبل 92)
برنامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد برق - کنترل
برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
فرم تعریف پروژه کارشناسی