دسترسی سریع

آزمایشگاه‌های گروه مهندسی عمران

آزمایشگاه پژوهشی گروه
این آزمایشگاه مجهز به تجهیزاتی از قبیل دستگاه کشش میلگرد، دستگاه جک بتن‌شکن فشاری و خمشی، دستگاه نفوذناپذیری آب در بتن، و کوره آتش (کوره الکتریکی) جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و کارهای مربوط به پایان‌نامه‌های عملی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد.
 
 
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه
 • آزمایش مصالح ساختمانی
 • طرح اختلاط بتن و آزمایشهای بتن تازه و بتن سخت‌شده
 • دستگاه لوس آنجلس
 • تکنولوژی بتن 
 • مصالح ساختمانی
 12 نفر سوله گروه مهندسی عمران
آزمایشگاه مکانیک خاک
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه
 • آزمایش سه محوری
 • آزمایش تک محوری
 • آزمایش برش مستقیم
 • آزمایش تحکیم
 • آزمایش‌های حد روانی، حد خمیری و حد انقباض
 • آزمایش تراکم و وزن مخصوص خشک کردن در محل
ارائه آزمایشگاه مکانیک خاک
 12 نفر سوله گروه مهندسی عمران


آزمایشگاه مقاومت مصالح
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه
 • آزمایش خستگی
 • آزمایش کمانش
 • آزمایش پیچش
 • آزمایش مرکز برش
 • آزمایش خمش
ارائه آزمایشگاه مقاومت مصالح 
 12 نفر ساختمان شماره 2 اتاق 222
آزمایشگاه هیدرولیک
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه
 • آزمایش جت آب
 • آزمایش اوریفیس
 • آزمایش اندازه‌گیری شدت جریان
 • آزمایش شبکه لوله‌ها
 • آزمایشهای مربوط به کانال روباز
 • هیدرولیک
 • مکانیک سیالات
 12 نفر ساختمان شماره 2 اتاق 111