دسترسی سریع

مسئولین دانشکده مهندسی

جمال ارکات
جمال ارکات رئیس دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
j.arkat [at] uok.ac.ir
- -
مهرداد خامفروش
مهرداد خامفروش معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
گروه مهندسی شیمی دانشیار
m.khamforoush [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/m_khamforoush
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 210 -
روناک دقیق
روناک دقیق معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه مکانیک دانشیار
r.daghigh [at] uok.ac.ir
- -
رؤسای پیشین
نام و نام خانوادگی دوره تصدی
دکتر هیوا فاروقی
بهمن 1393 تا خرداد 1397
دکتر هوشنگ دباغ آذر 1391 تا بهمن 1393
دکتر فردین اخلاقیان آبان 1389 تا آذر 1391
دکتر رحمت‌الله میرزایی آبان 1386 تا ابان 1389
دکتر حبیب‌الله دانیالی فروردین 1384 تا آبان 1386
دکتر حاجی حسین عزیزی فروردین 1382 تا فروردین 1384
دکتر مرتضی بسطامی تیر 1381 تا فروردین 1382
دکتر عبدالباقی رضازاده شهریور 1387 تا تیر 1381
دکتر رحمت‌الله میرزایی تیر 1376 تا شهریور 1378
دکتر عیسی نخعی مهر 1374 تا تیر 1376