دسترسی سریع

کارمندان دانشکده هنر و معماری

منیره پریشی مسئول دفتر رییس دانشکده هنر و معماری
- -
عرفان رحیمی کارشناس گروه معماری و کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
- -
حمید عبداللهی مسئول آموزش دانشکده هنر و معماری
- -
هوشنگ فخر شیخ الاسلامی رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده هنر و معماری
- -