دسترسی سریع

گروه همنوازان دانشگاه کردستان به عنوان نهاد اجرایی در زمینۀ تولید و انتشار آثار هنری، در سال 1397 بنیان نهاده شد. برنامه‌ها و رپرتوار این گروه توسط اعضای هیئت علمی و بر اساس شاخصه‌های موسیقی هنری ایران تنظیم می‌شود. از دیگر برنامه‌های این گروه اجرای عملیِ و کاربردی نتایج پژوهش‌های مرتبط با موسیقی کردستان است. اعضای این گروه از میان دانشجویان کوشای رشتۀ نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه کردستان انتخاب شده‌اند. گروه همنوازان با انجام تمرین‌های منظم هفتگی زیر نظر استادان گروه، و با دعوت از خوانندگان مدعو، به شکل سالانه به برگزاری کنسرت می‌پردازند.