دسترسی سریع

رشته‌ی نوازندگی موسیقی ایرانی، یکی از دوره‌های کارشناسی آموزش عالی است که هدف آن تربیت نوازندگان با بهره‌جویی از موسیقی اصیل و هنری ایرانی است. این دوره در دانشگاه کردستان با تمرکز بر شناخت ردیف موسیقی ایرانی  به عنوان رپرتوار مرجع آن- و بر اساس اجرای آن توسط سازهای تار و سه‌تار، سنتور، کمانچه، نی، عود، و سایر سازهای وابسته برنامه‌ریزی شده است. دانشجویان این دوره در کنار آموزش ردیف به کسب توانایی‌هایی چون گروه‌نوازی، همنوازی، جواب آواز، و آهنگسازی می‌پردازند و با اخذ دانش عمومی نظری و عملی در این زمینه، قادر خواهند بود به اجرای موسیقی ایرانی در قالب تکنوازی یا گروه‌نوازی همت گمارند. همچنین فارغ‌التحصیلان این دوره می‌توانند به آموزش نوازندگی ساز تخصصی خود و نیز دروس نظری موسیقی در هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های آزاد در سطح کشور بپردازند.
تعداد کل واحدهای درسی این رشته با احتساب پروژه‌ی نهایی 135 واحد و به شرح زیر است:

§         دروس عمومی 20 واحد

§         دروس پایه 26 واحد

§         دروس اصلی 23 واحد

§         دروس تخصصی 66 واحد

پذیرش در این دوره منوط به قبولی در آزمون سراسری هنر و موفقیت در آزمون عملی و مصاحبه‌ی کارشناسی رشته‌ی نوازندگی ساز ایرانی است. مواد امتحانی آزمون ورودی مرحله‌ی عملی این دوره با ذکر ضرایب آن‌ها به شرح زیر است:

§         مرحله‌ی اول: اطلاعات عمومی موسیقی ضریب 2

§         مرحله‌ی دوم: مبانی نظری و عملی موسیقی (تئوری موسیقی، سرایش، تربیت شنوایی) با ضریب 3

§         مرحله‌ی سوم: فن نوازندگی یکی از سازهای تار، سه‌تار، سنتور، کمانچه، نی، عود، قانون، رباب، و آشنایی با ردیف موسیقی ایران با ضریب 4