دسترسی سریع

دانشکده هنر و معماری

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان پیشرو در آموزش، تولید، و ترویج علم، فرهنگ، و هنر، دارای جایگاه ممتاز در منطقه و کشور است. از نظر علمی، در سطح غرب کشور با دارا بودن اساتید مؤمن، فرهیخته، آزاداندیش، و کارآفرین سرآمد است.

این دانشکده دارای رشته‌های مهندسی معماری (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، مهندسی شهرسازی (کارشناسی)، و برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد) است. و در آینده نزدیک رشته گرافیک نیز به آن افزوده خواهد شد. 

اخبار و رویدادها