دسترسی سریع

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ناصر قادری
ناصر قادری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
گروه علوم باغبانی دانشیار
n.ghaderi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3285)
معاونین آموزشی پیشین
  • دکتر بهمن بهرام نژاد
  • دکتر عیسی معروف پور
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مجوز تکثیر و صحافی
فرم شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سخنرانی‌های علمی دانشکده کشاورزی
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه، رساله و طرح تحقیق (پروپوزال) - جدید
فرم شماره 2: طرح تحقیق کارشناسی ارشد
طرح تحقیق (پروپوزال) کارشناسی ارشد
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله (پیوست‌ها)
فرم تطبیق پروپوزال