دسترسی سریع
تیمور جوادی
تیمور جوادی -
گروه علوم باغبانی دانشیار
tjavadi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3249)
جلال خورشیدی
جلال خورشیدی مدیر مرکز پژوهشی گیاهان دارویی
گروه علوم باغبانی استادیار
j.khorshidi [at] uok.ac.ir
- -
ناصر قادری
ناصر قادری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
گروه علوم باغبانی دانشیار
n.ghaderi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3285)
علی اکبر مظفری
علی اکبر مظفری -
گروه علوم باغبانی دانشیار
a.mozafari [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3264)
فرزاد نظری
فرزاد نظری -
گروه علوم باغبانی استادیار
f.nazari [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3264)
یاور وفایی
یاور وفایی -
گروه علوم باغبانی استادیار
y.vafaee [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/yvafaee
- 33620552(داخلی 3221)
محمود کوشش صبا
محمود کوشش صبا مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی-مدیر گروه
گروه علوم باغبانی دانشیار
m.saba [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3356)