دسترسی سریع
لیست طرح‌های پژوهشی
عنوان طرح مجری طرح تاریخ اجرا
طراحی ساخت و ارزیابی هرس دوار و مقایسه آن با هرس بشقابی دکتر هیوا گل پیرا 1383
تعیین کیفیت میوه گردو با استفاده از خصوصیات فیزیکی آن دکتر هیوا گل پیرا 1384
طراحی ساخت و ارزیابی ماشین دانه بندی میوه دکتر هیوا گل پیرا 1385
بکارگیری روش غیرمستقیم جهت اندازه گیری مقاومت کششی برخی ماشینهای خاک ورزی دکتر جلال خدائی 1388
تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی انگور رشه(Vitis vinifera L.) (کشت شده در استان کردستان) دکتر جلال خدائی 1390
تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی توت فرنگی رقم کردستان (کشت شده در استان کردستان) دکتر جلال خدائی 1390
کیفیت برداشت گندم در کمباین های متداول غلات دکتر هیوا گل پیرا 1390
طراحی، ساخت، مدل سازی، بهینه سازی و ارزیابی ماشین غلاف چین نخود دکتر هیوا گل پیرا 1393
بررسی و تخمین شاخص های ساختاری در ارزیابی سطح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان کردستان دکتر سمیرا زارعی 1393
طراحی سامانه درجه بندی انجیر با ماشین بینایی دکتر جلال خدائی 1395
طراحی، ساخت و ارزیابی خشک­کن مایکروویو آزمایشگاهی ناصر بهروزی خزاعی 1393- در حال اجرا
مدل­سازی ریاضی فرایند خشک کردن توت فرنگی در خشک­کن مایکروویو ناصر بهروزی خزاعی 1393- در حال اجرا
ساخت و ارزیابی سیستم گرمایش اهمی و مقایسه آن با روشهای مایکروویو و هدایت حرارتی در فرآوری محصولات کشاورزی دکتر حسین درویشی 1393- در حال اجرا
تشخیص تقلب در محصول چای با استفاده از طیف‌سنجی Vis/NIR و روش‌های شیمی‌سنجی دکتر کاوه ملازاده 1394 - در حال اجرا
تمایز اشیاء به هم چسبیده در تصاویر رقومی با استفاده از روش نوین مبتنی بر عملگر­های ریخت‌شناسی و هوش محاسباتی به منظور پیاده‌سازی در ماشین­های جداساز/درجه‌بند محصولات کشاورزی دکتر کاوه ملازاده 1394 - در حال اجرا
ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسماندهای روستایی در استان کردستان با استفاده از GIS دکتر سمیرا زارعی 1395 - در حال اجرا
تعیین غیرمخرب عارضه قهوه¬ای شدن در قارچ دکمه¬ای با استفاده از تصویربرداری چندطیفی دکتر کاوه ملازاده 1395 - در حال اجرا