دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه مهندسی بیوسیستم

سند جامع علمی گروه مهندسی بیوسیستم
چارت دروس کارشناسی
چارت رشته بیوسیستم - دوره کارشناسی
برنامه درسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
چارت دروس کارشناسی ارشد
چارت و سر فصل دروس کارشناسی ارشد بیوسیستم (طراحی و ساخت)
چارت و سر فصل‌ دروس کارشناسی ارشد بیوسیستم (فناوری پس از برداشت)