دسترسی سریع
مسئول آزمایشگاه
شیدا مروتی مسئول آزمایشگاههای علوم دامی
sh.morovvati [at] uok.ac.ir 087-33668511-12
دستگاه پروژکتینا

 

کاربرد: اندازه گیری قطر الیاف

گروه علوم دامی
    آزمایشگاه‌ها