دسترسی سریع
اعضای انجمن

این انجمن در سال 1390 تاسیس گردید.

  • مدیر وبلاگ: آرمان جمالی
  • معاون: شبنم شاکری
  • مدیر امور مالی: سمیرا زندی
  • نام نشریه: بژار
  • مدیر مسئول: عدنان علی پناه
  • سردبیر: آرمان جمالی
  • دبیر انجمن: بشری عبدالهی فر
 آدرس وبلاگ انجمن: eslah-nabatat90-uok.blogfa.com