دسترسی سریع

محل برگزاری گردهمایی

دانشگاه کردستان / رویدادها / گردهمایی معاونین اداری، مالی / محل برگزاری گردهمایی
نقشه آنلاین

تماس با ما
شماره تلفن دبیرخانه: 087-33624025
شماره فکس: 33660071
آدرس پستی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
کدپستی: 15175-66177 
گردهمایی معاونین اداری، مالی