دسترسی سریع

راه‌های تماس

دانشگاه کردستان / راه‌های تماس
  • آدرس پستی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
  • کدپستی:  15175-66177
  • تلفن: 8-33664600-087
  • پست الکترونیک: info@uok.ac.ir
  • دفترچه تلفن دانشگاه