پژوهشنامه ادبیات کردی

پژوهشکده کردستان شناسی / پژوهشنامه ادبیات کردی

پژوهش‌نامه ادبیات کردی، عنوان فصلنامه‌ای تخصّصی است که در حوزه مطالعات تطبیقی ادب کردی و فارسی و بر اساس مجوز شماره 14844/89 از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

خوشبختانه در سالهای اخیر رویکرد تکثّرگرایان‌های را به فرهنگ ایران می‌بینیم. این رویکرد ایران را متنوّع می‌بیند و فرهنگهای گوناگون آن را در حکم ستون فقرات و مایهی قوام فرهنگ ایرانی می‌بیند.

از طرفی دیگر، ادبیات کردی به عنوان شاخه‌ی اصیل و برآمده از فرهنگ ایران، توانسته در طول هشت سده از عمر خود، در ژانرهای حماسی و غنایی شاهکارهایی اصیل بیافریند که بعضاً به زبانهای مختلف هم ترجمه شده‌اند.

این ادبیات مانند هر ادبیات، از آثار ملل دیگر و به ویژه همسایگانش تأثیر پذیرفته است. تأثیرپذیری و اثرگذاری میتواند هم روساخت و هم زیرساخت آثار را در برگیرد. در این میان، بدون شک تعامل ادب کردی با ادب فارسی، بیش و پیش از تعامل با ادبیات دیگر ملل بوده است.

مطالعه سیر تطوّر ادبیات کردی با رویکرد تطبیقی میتواند بسیاری از ناگفته‌های این حوزه را بازگوید که انتشار این پژوهشنامه به همین منظور صورت بسته است که نتیجه‌ی پژوهش‌های استادان فرهیخته را چاپ نماید. امید که با نگاشتن مقالات پربار، به غنای پژوهش‌های ادبی به ویژه در این حوزه که مغفول مانده است، یاری رسانیم.

 

مشخصات فصل‌نامه
صاحب امتیاز پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان
مدیر مسؤول دکتر نجم‌الدّین جبّآری   استادیار گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه کردستان
سردبیر دکتر غلامحسین کریمی دوستان  استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران
مدیر داخلی دکتر یادگار کریمی    استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه کردستان
 

 اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب نام‌خانوادگی)
دکتر سیّداحمد پارسا استاد دانشگاه کردستان 
دکتر هادی رضوان دانشیار دانشگاه کردستان
دکتر سیّد بختیار سجّادی استادیار دانشگاه کردستان
دکتر حسن سرباز دانشیار دانشگاه کردستان
دکتر محمّد فاضلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر میر جلال‌الدّین کزّازی استاد دانشگاه علّامه طباطبایی 
دکتر فاطمه مدرّسی استاد دانشگاه ارومیه
دکتر محمّد هادی مرادی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر افضل وثوقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس وب سایت: http://jokl.uok.ac.ir/
فایل‌های مفید
شیوه‌نامه‌ی نگارش و پذیرش مقالات پژوهشنامه‌ی ادبیات کردی