کتابخانه کردستان‌شناسی

پژوهشکده کردستان شناسی / کتابخانه کردستان‌شناسی
معرفی
کتابخانه تخصصی پژوهشکده کردستان شناسی با هدف  فراهم آوری منابع اطلاعاتی در جهت توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی پژوهشکده ایجاد شده است. این کتابخانه هم‌زمان با ایجاد مرکز پژوهشی در سال 1379 کار خود را شروع کرد. مجموعه شامل 3210 عنوان کتاب کردی و 2083 عنوان کتاب فارسی بالغ بر 11000 نسخه می‌باشد. این مجموعه در  سال 1392 بر اساس رده‌بندی کنگره فهرست‌نویسی شده است. شایان‌ذکر است در سال 1393 کتابخانه زنده‌یاد مهیندخت معتمدی به پژوهشکده اهدا و فهرست‌نویسی شد. نوع مراجعانی که می‌توانند  طبق قوانین و مقررات سازمان از کتابخانه استفاده نمایند عبارت‌اند از :اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه کردستان و پژوهشگران خارج از سازمان.
همکاری با کتابخانه
کتابخانه تخصصی پژوهشکده کردستان شناسی در راستای توسعه مجموعه خود و همچنین تلاش جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی دانشگاهیان و پژوهشگران از هرگونه همکاری از قبیل اهدای منابع (چاپی، الکترونیکی)، عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌های هم‌راستا با اهداف پژوهشکده، پیشنهادات افراد صاحب نظر در حوزه و ... استقبال خواهد کرد.
جستجو در منابع کتابخانه