دسترسی سریع

همکاران حوزه دانشجویی

نگین اردلان کارشناس گروه تربیت بدنی و حوزه تربیت بدنی دانشگاه
- 087-33666801 (2361)
جهان باباخانی حسابدار حوزه معاونت دانشجویی
- -
امید حمیدی کارشناس مرکز مشاوره
- -
طالب زندی کارپرداز معاونت دانشجویی
- 087-33664601-7
شیدا سلامی مسئول دفتر معاون دانشجویی
- 087-33624002 (2281)
ابراهیم سلیمانی مدیر دانشجویی
- -
ایوب سلیمی رییس اداره خدمات و امور عمومی معاونت دانشجویی
- -
فریبا شریعتی مسئول صندوق رفاه معاونت دانشجویی
- -
حمید شکرنژاد کارشناس حوزه تربیت بدنی
hamid20745 [at] gmail.com 087-3364601-7 (2484)
محمدسعید فیضی کمک دندانپزشک
- -
...21