دسترسی سریع

کارکنان معاونت پژوهشی

یحیی اسعدی
یحیی اسعدی مسئول دفتر
y.asaadi [at] uok.ac.ir 08733624001
-
گلاویژ فاتحی پور
گلاویژ فاتحی پور کارشناس حوزه معاونت پژوهشی
- 33624008 (5037)
-
شعیب محمودی
شعیب محمودی مدیر سامانه‌ پژوهشی، سامانه مدیریت همایش و وب سایت دانشگاه-کارشناس تجهیزات ساخت ایران-راهبر سیستم های حسابداری، حقوق و دستمزد، پرسنلی، انبار و اموال
sh.mahmodi [at] uok.ac.ir 33624008 (5038)
سازمان مرکزی-اتاق 309
سیران کاردوسیان
سیران کاردوسیان کارشناس پژوهشی
- 33624008 (5036)
-