دسترسی سریع

مدیریت حراست

مدیریت حراست
محمد سمیعی فر رئیس حراست
- 087-33624021-(09188726943)
وظایف حراست
اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت می‌کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هرگونه انحراف و تخلفی را درامور اجرایی کشف نماید و گزارش‌ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال میدارد.
 شرح وظایف این اداره به صورت زیر است:
 • حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن ومحیطهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
 • تدوین دستورالعملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دانشگاه
 • تهیه شناسنامه محیطی به روز نمودن و جمع‌بندی اخبار و تهیه بولتن
 • پیش‌بینی و پیشگیری از تحرکات غیرقانونی در محیط تحت پوشش
 • ارائه پاسخ به سازمان‌های ذیصلاح در خصوص استعلامهای افراد
 • طبقه‌بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذیربط
 • تهیه طرح‌های حفاظتی و صدور دستورالعمل‌های لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه‌های حفاظتی تاسیسات
 • صدور کارت شناسایی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل
 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و صور کلیه نامه‌های طبقه‌بندی شده واحد ذیربط کشف رمز فکس و نمابر
 • انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده
اخبار و رویدادها
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.