دسترسی سریع

فایل‌های مفید معاونت آموزشی دانشکده علوم

فرم شماره 20 مجوز تکثیر و صحافی
مراحل برگزاری دفاع کارشناسی ارشد
مراحل برگزاری سمینار
الگوی فرستادن نسخه الکترونیکی پایان‌نامه‌ها
رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران روی لوح فشرده 
مدارک لازم جهت تسویه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم تائید انجام اصلاحات پایاننامه توسط استاد راهنما / اساتید راهنما
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله ارشد و دکتری
اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد و دکتری
دریافت فرم خودخوان و معرفی به استاد
فرم شرکت در دفاع از پایان‌نامه
فرم تعهد پروپوزال و پایان‌نامه
طرح تحقیق (پروپوزال) دکترا
پیشنهادیه پژوهشی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال کارشناسی ارشد)
شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه
فرم کمیسیون موارد خاص
فرم پرداخت هزینه چاپ و صحافی دانشجویان
نمونه فایل زی‌پرشین
مراحل لازم جهت تأیید پایان‌نامه بعد از دفاع
مراحل قبل از دفاع ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مراحل پیش دفاع از پایان‌نامه ویژه دانشجویان مقطع دکتری