دسترسی سریع

دانشکده منابع طبیعی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی
گروه‌های دانشکده منابع طبیعی بر بازسازی، حفاظت، و بهبود منابع طبیعی تجدیدشدنی از جمله جنگل‌ها، مراتع،  آبها، و منابع مرتبط متمرکز هستند.
درحال حاضر این دانشکده شامل 6 گروه آموزشی با 6 رشته درمقطع کارشناسی  و 7 رشته در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. همچنین، 30 عضو هیئت علمی تمام وقت و بیش از 900 دانشجو در حال فعالیت هستند.
اخبار و رویدادها