دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کیوان بلند همتان
کیوان بلند همتان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه علوم تربیتی استادیار
k.bolandhematan [at] gmail.com
- -
معاونین پیشین
نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی تاریخ
شروع خاتمه
دکتر داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی تربیت بدنی 1391 1394
دکتر جمال محمدی جامعه شناسی 1389 1391
دکتر نعمت‌الله عزیزی علوم تربیتی 1387 1389
صفحات ابتدایی و پایانی، پایان‌نامه