دسترسی سریع

کارمندان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فرشاد احمدی کارشناس آموزش - کنترل کلاس‌ها و سالن‌ها
- -
سرور الله دادی مسئول کارپردازی
- 087-33664600-10 (2325)
سیدعباس خالدیان رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- -
سعدی سبحانی مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده
- -
سوسن شاکری رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- -
اکرم صالحی -
- 33660073
پرستو صداقت کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
sedaghat.parastoo131973 [at] yahoo.com -
جهانگیر عزیزی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات دانشکده علوم انسانی واجتماعی
- -
شیدا فتحی کتابدار بخش امانت کتابخانه ماموستا هه‌ژار
- 087-33664600 (2396)
محمد فرید محمد زاده صادق کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی واجتماعی
- -
...21