دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی

جمال ارکات
جمال ارکات معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
j.arkat [at] uok.ac.ir
- -
تاریخچه تصدی معاونت پژوهشی
نام و نام‌خانوادگی دوره تصدی
دکتر هیوا فاروقی مهر 91 تا خرداد 94
دکتر فرزین فاروقی شهریور 89 تا مهر 91
دکتر فردین احمدی زر شهریور 88 تا شهریور 89
دکتر حسن بیورانی بهمن 87 تا شهریور 88