دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

رضا بیگزاده
رضا بیگزاده -
گروه مهندسی شیمی استادیار
-
- -
حسن بیورانی
حسن بیورانی معاون پژوهشی دانشگاه
گروه برق استاد
bevrani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/bevrani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 105 33624001
هادی جهانی راد
هادی جهانی راد -
گروه برق استادیار
h.jahanirad [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 208 -
علیرضا چابکی خیابانی
علیرضا چابکی خیابانی -
گروه عمران استادیار
a.chaboki [at] uok.ac.ir, ar.chaboki [at] gmail.com
- -
علیرضا حبیبی
علیرضا حبیبی -
گروه عمران دانشیار
ar.habibi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 218 087-33624011
نبرد حبیبی
نبرد حبیبی -
گروه مکانیک استادیار
N.Habibi [at] uok.ac.ir - phd.st_habibi [at] yahoo.com
- -
طهماسب حتمی
طهماسب حتمی -
گروه مهندسی شیمی مربی
t.hatami [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 209 -
علی حسامی نقشبندی
علی حسامی نقشبندی مدیر گروه برق
گروه برق استادیار
hesami [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 212 -
آرمان حسنی
آرمان حسنی مدیر گروه مکانیک
گروه مکانیک استادیار
a.hasani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/A.Hasani
- -
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی -
گروه برق استادیار
f.hpanahi [at] uok [dot] ac [dot] ir
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 207 -
...54321