دسترسی سریع

آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان در حال حاضر دارای یک آزمایشگاه تحقیقاتی نانوالیاف و چندین آزمایشگاه آموزشی مرتبط با رشته می‌باشد.
  • آزمایشگاه آموزشی انتقال حرارت
  • آزمایشگاه آموزشی عملیات واحد (شیمی صنعتی)
  • آزمایشگاه آموزشی نفت
  • آزمایشگاه نانوالیاف
  • آزمایشگاه عملیات واحد
  • آزمایشگاه مکانیک سیالات
  • آزمایشگاه کنترل فرایند
  • آزمایشگاه انتقال حرارت