دسترسی سریع

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جلال خدائی
جلال خدائی رئیس گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
j.khodaei [at] uok.ac.ir
- -
معاونین آموزشی پیشین
  • دکتر بهمن بهرام نژاد
  • دکتر عیسی معروف پور
فایل‌های مفید
لیست پایان‌نامه دانشجویان ارشد به تفکیک گروه‌ها
آمار دانشجویی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مجوز تکثیر و صحافی
فرم شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سخنرانی‌های علمی دانشکده کشاورزی
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه، رساله و طرح تحقیق (پروپوزال) - جدید
فرم شماره 2 ت
طرح تحقیق (پروپوزال) کارشناسی ارشد
فرم شماره 3 ت
طرح تحقیق (پروپوزال) دکترا
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله (پیوست‌ها)
فرم تطبیق پروپوزال