دسترسی سریع

گروه علوم مهندسی آب

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1385 تأسیس گردید. این گروه در سال تحصیلی 86 - 85 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کرد. در سال تحصیلی 87 - 86، دوره‌ی کارشناسی ارشد گروه با پذیرش 6 دانشجو در گرایش آبیاری و زهکشی دایر گردید.