دسترسی سریع

گروه گیاه‌پزشکی

گروه گیاهپزشکی در سال 1384 در دانشکده کشاورزی تاسیس شد و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی گیاه‌پزشکی رسما شروع به کار کرد.
این گروه در سال 1386 اقدام به پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته بیماری‌شناسی گیاهی کرد. در سال 1388 گروه توانست پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره‌شناسی کشاورزی را شروع کند.

اهداف رشته گیاه‌پزشکی

پیشگیری و یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت بیماری‌ها و آفات مختلف گیاهان زراعی، باغی و جنگلی به منظور افزایش هر چه بیشتر عملکرد و تولید مواد گیاهی، ضمن تاکید بیشتر بر حفظ محیط زیست، وظیفه و رسالت اصلی گروه گیاه‌پزشکی می‌باشد. از مهمترین اهداف گروه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شناسایی عوامل مختلف بیماری‌زای گیاهی از جمله قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، ویروئیدها و نماتدهای پاتوژن گیاهی
  • مطالعه ژنتیک جمعیت و ساختار ژنتیکی عوامل بیماری‌زای گیاهی 
  • سبب شناسی و مطالعات اپیدمیولوژیکی بیماری‌های مختلف گیاهی
  • شناسایی آفات مهم گیاهی
  • مطالعه فیزیولوژی، اکولوژی و دینامیک جمعیت آفات مهم گیاهی
  • شناسایی دشمنان طبیعی و عوامل بیوکنترل موثر در کنترل آفات و بیماری‌های مهم گیاهی
  • مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی