دسترسی سریع
گروه علوم دامی دانشگاه کردستان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری در زمینه‌های تغذیه دام و طیور، ژنتیک و اصلاح دام، و فیزیولوژی دام و طیور دانشجو می‌پذیرد.
گروه علوم دامی دانشگاه کردستان با داشتن 11 نفر عضو هیات علمی ، آزمایشگاه‌های تغذیه، فیزیولوژی، الیاف و ژنتیک مولکولی از پتانسیل بالایی جهت آموزش، تحقیقات و ترویج در زمینه‌های مختلف تغذیه، اصلاح، فیزیولوژی و مدیریت واحدهای مرتبط برخوردار می‌باشد.
گرایش‌های تحصیلی این گروه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری عبارت از تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و فیزیولوژی دام می‌باشند. پذیرفته‌شدگان این مقاطع براساس علایق و یا اولویت‌های گروه می‌توانند گرایش‌های تغذیه نشخوار‌کنندگان، تغذیه طیور، اصلاح کمی، ژنتیک مولکولی، فیزیولوژی دام یا طیور (تولید مثل، رشد و گوارش) را انتخاب نمایند.
فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در صورت فراهم شدن فرصت اشتغال در واحدهای تولیدی، سازمان جهاد کشاورزی، موسسات مالی مرتبط همانند بانک کشاورزی و در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور مشغول بکار گردند.